Man i rock och kostym

Arbetsrätt§experten

Rekrytering

01

Vill du arbeta med avancerade förhandlingar på nationell och internationell nivå?

02

Vill du utvecklas till att bli specialist i förhandling och arbetsrätt?

03

Vill du ha mycket inspirerande och kunniga kollegor?

En ledande arbetsrättsbyrå

Arbetsrättsexperten är en av Sveriges ledande juristbyråer inom arbetsrätt med nöjda klienter som representerar både arbetsgivare och arbetstagare. Vi företräder i närmare 1000 ärenden per år och har en gedigen erfarenhet inom förhandling i kombination med specialistkompetens inom det arbetsrättsliga området. Våra jurister har djupgående kunskap inom de olika yrkesbranscherna och inom olika kollektivavtalsområden. De har därtill kännedom om vad som kan betraktas som exempelvis gängse sed inom just det området eller andra särbestämmelser gällande inom just det området. Detta gör att Arbetsrättsexperten sammantaget har samlad kompetens som är omfattande avseende allt ifrån kollektivavtalen, anställningsavtal, delägarskap, partnerskap, optionsavtal, provisionsavtal, bonusavtal, konkurrensklausuler, olika nivåer av sekretessavtal, etc mellan såväl svenska som utländska parter, för tjänstgöring i Sverige såväl som utomlands.

Vi hjälper dig

Om en klient upplever problem med en arbetsgivare eller en anställd tillhandahåller byrån en kostnadsfri förbedömning av ärendet. Detta för att klienten ska kunna ta ställning till situationen och få information om vilka möjligheter som finns. Privatpersoner och företag kontaktar byrån för omorganiseringar, frågor kring uppsägning och avsked eller med skadeståndsanspråk mot en f.d anställd eller arbetsgivare. Hos oss arbetar juristerna med att lösa alla slags utmaningar inom arbetsrätten, det kan även röra fabriker som ska flytta till utlandet eller omorganisera hundratals anställda, i vissa fall avser istället ärendet stora digitala multinationella eller andra jättar som ska etablera sig på den svenska marknaden. Det kan även röra frågor om anställningsförhållanden, avgångsvederlag eller andra frågor relaterade till arbetsmiljön.

Här finns vi

Arbetsrättsexperten utgår ifrån Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå med mera. Det gör att vår flexibilitet och tillgänglighet är enorm inom den arbetsrättsliga marknaden. Vi har kapacitet att snabbt vara på plats och jobbar konstant med att kunna optimera vårt arbete.

Bli en av oss

Person som pratar i telefon och håller i bok
quote

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer Eriksson
quote

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Lundgren